Historia parafii

Każde miejsce i każdy człowiek ma swoją własną historię. Nie można zrozumieć człowieka, jeżeli nie zna się jego historii i nie można naprawdę poznać jakiegoś miejsca, nie poznawszy wcześniej wydarzeń z nim związanych. Nasza historia nie zaczęła się ani dziś, ani wczoraj, lecz trwa od dawna...

2018-11-19

 

1972

- w lutym uruchomienie punktu katechetycznego przy ul.Rewolucjonistów (obecnie Obroki) Za równy miesiąc władze zmuszają do jego likwidacji.

1976

-Początek likwidacji tzw. Fińskich domków i początek budowy nowego osiedla.

1977

-Ponowne uruchomienie punktu katechetycznego przy ul. Rewolucjonistów w piwnicy bloku 59 B.

1980

- grudzień - ks. bp Czesław Domin odprawia pod gołym niebem pasterkę przy ul. Rewolucjonistów.

Przez te wszystkie lata ciągle walczono o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Władze państwowe były ciągle przeciwne.

1981

- wrzesień - zawarcie wstępnej ugody co do rezerwacji placu na budowę kościoła.

- 27 września - odprawienie pierwszej Mszy św. w miejscu, gdzie miał powstać kościół. Od października w tym samym miejscu pod gołym niebem odprawiano w każdą niedzielę o godzinie 12.00 Mszę św. i codziennie wieczorem różaniec.

- przygotowywanie terenu pod budowę. Pracami kieruje wikary z Załęża ks. Leon Połednik.

- grudzień -stawianie tymczasowego baraku (blaszanka) - kaplicy o powierzchni 29x8 metrów.

- 13 grudnia - odprawienie pierwszej Mszy św. w postawionym blaszanym baraku.

- 31 grudnia -zostały zatwierdzone plany budowy salek .

1982

- przeniesienie ks. Połednika do innej parafii. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła bp Herbert Bednorz mianuje ks. Leonarda Bogackiego.

- maj - rozpoczęcie budowy baraku, w którym mają być salki katechetyczne i mieszkania dla księży.

- 16 WRZEŚNIA 1982     POWSTANIE PARAFII

1983

- 11 stycznia - przychodzi pierwszy wikary ks. Henryk Gołek.

- 30 maja - przychodzi drugi wikary ks. Janusz Lasek.

1984

- 20 maja - poświęcenie kaplicy w domu katechetycznym (przez dziewięć lat to miejsce było tymczasowym kościołem) .

- rozpoczęcie budowy fundamentów pod dolny kościół.

- 9 czerwca - odchodzi wikary ks. Henryk Gołek do parafii w Sadowie.

- 8 września -  przychodzi wikary ks. Józef Grygier.

1986

- 30 sierpnia - przychodzi  wikary ks. Henryk Wicik.

1987

- 21 luty - przychodzi wikary ks. Rajmund Brol

- 26 sierpnia - nagła śmierć proboszcza Leonarda Bogackiego. W tym samym dniu rozpoczęto zalewanie betonem fundamentów pod nowy kościół. Pracami przy budowie tymczasowo kieruje wikary ks. Józef Grygier.

- październik -  administratorem parafii zostaje mianowany ks. Henryk Wicik.

1988

- 13 luty - odwołany zostaje do  parafii w Józefowcu administrator ks. Wicik.  

- 14 luty - zostaje powołany drugi proboszcz Ks. Władysław Nieszporek, który kontynuuje i doprowadza do końca budowę kościoła.

1993

 - 16 maj - ks. abp Damian Zimoń dokonuje poświęcenia górnego kościoła.

 - grudzień - ks. bp Gerard  Bernacki dokonuje poświęcenia dolnego kościoła.

1998

- ks. proboszcz Władysław Nieszporek zostaje przeniesiony do Parafii Imienia Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich. Do Parafii zostaje skierowany nowy proboszcz ks. Józef Grygier.

- wrzesień – zakończenie malowania kościoła.

1999

- marzec – rozpoczęcie budowy organów

- czerwiec – poświęcenia Placu Św. Herberta

 02-03.10.1999 – wizytacja kanoniczna ks. bpa Stefana Cichego

2000 ROK JUBILEUSZOWY

- styczeń – koncert kolędowy Pospieszalskich i Steczkowskich

- 13 maja – święcenia kapłańskie ks. Józefa Hertlinga

   14 maja – prymicje

-  8 grudnia – poświęcenie organów przez bpa Damiana Zimonia

2001

- wrzesień – remont dolnego kościoła

- październik – nagła i konieczna wymiana dużych okien w kościele, które zagrażały

   Wypadnięciem

- listopad – początek Fundacji Drogi Krzyżowej

2002

- marzec – poświęcenie przeniesionego z Załęskiej Hałdy krzyża przydrożnego krzyża, króry stanął na rogu ulicy Witosa o Ossowskiego

- sierpień – wymiana zniszczonego dachu dolnego kościoła, probostwa i domu katechetycznego

- listopad – poświęcenie i oddanie do użytku świetlicy parafialnej dla dzieci i młodzieży

2003

- kwiecień – remont domu katechetycznego

- 20 czerwca – złoty jubileusz kapłaństwa Ks. Seniora Antoniego Weidemanna

- 14 września – poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej

- październik – rozpoczęcie działalności Poradni Życia Rodzinnego

2004

- 13-14 marca – peregrynacja relikwii Krzyża Św.

- 15 maja – święcenie kapłańskie ks. Marcina Wojciecha

- 16 maja prymicje

- wrzesień – budowa nowego ogrodzenie

- grudzień – ostatnia barbórkowa modlitwa na Kopalni Katowice-Kleofas, która została postawiona w stan likwidacji

2005

- kwiecień – poświęcenie ołtarza z Obrazem Miłosierdzia Bożego i wprowadzenie relikwii św. Faustyny

- 2 kwietnia 2005 – do Domu Ojca odszedł pap. Jan Paweł II. Wielka modlitwa całej Parafii.

2006

- 7-8-9 kwietnia – wizytacja kanoniczna ks. bpa Józefa Kupnego

- grudzień – nowy wystrój prezbiterium dolnego kościoła

2007

- 16 marca – poświęcenie nowych organów w dolnym kościele

- 16 wrześnie postawienie i poświęcenie nowego krzyża misyjnego

- listopad – remont chóru z zamontowaniem nowych podestów i ławek

- listopad – generalny remont domu katechetycznego – nowa kanalizacja, sanitariaty, posadzki w holu

2008

- poświęcenie  i umieszczenie w dolnym kościele odrestaurowanego obrazu św. Barbary z cechowni zlikwidowanej kopalni Katowice-Kleofas

2009

- 28.03. -5,04.2009 – Misje Parafialne

- czerwiec – remont obróbek blacharskich na dachu probostwa i domu katechetycznego

2010

- czerwiec – konieczny i pilny remont – wymiana dachu kościoła i okien.

2011

-11-13.03.2011- wizytacja kanoniczna ks. bpa Gerarda Bernackiego

- 1 maja – beatyfikacja Pap. Jana Pawła II. Poświęcenie płaskorzeźby bł. Jana Pawła II w dolnym kościele.

2012

- 15 kwietnia – przyjęcie relikwii bł. Jana Pawła II

- październik – malowanie kościoła, wymiana oświetlenia

- 4 grudnia – przyjęcie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

2014

- lipiec – wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w górnym kościele

- 10 września – w „Domu św. Józefa” zmarł ks. Antoni Weidemann, którzy przez 12 lat mieszkał w naszej parafii. Pochowany został w parafii w Murckach.

2016

- lipiec – Światowe Dni Młodych. Gościła u nas grupa z Litwy (39 osób) i z Francji (53 osoby).

- 20 października – w UM Katowice podpisanie Aktu Notarialnego i Umowy Darowizny terenu pod budowę cmentarza.

2017

- 25 luty – święcenia diakonatu w naszym kościele. Święceń udzielił ks. abp Wiktor Skworc.

Święcenia diakonatu przyjął również nasz parafianin Dawid Domański.

- 15 sierpnia – ślubu wieczyste naszej parafianki s. Aleksandry Maczuga w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k/Warszawy.

2018

- 7 maja – śluby wieczyste naszego parafianina Patryka Chmielewskiego w klasztorze Salezjanów w Oświęcimiu.

- 12 maja – święcenia kapłańskie naszego parafianina ks. Dawida Domańskiego.

- 20 maja – obchody 25-lecia poświęcenia kościoła.

- 13 października – wprowadzenie relikwii świętych dzieci fatimskich Franciszka i Hiacynty.

- listopad – odebrania w UM Katowice ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowy i zezwolenie na budowę cmentarza parafialnego.

2019

- styczeń – rozpoczęcie prac przygotowawczych pod budowę cmentarza – wycinka drzew i karczowanie.

- październik – budowana ogrodzenia dwóch stron cmentarza.

2020

- 29.02 – 8.03.2020  Misje Parafialne

- marzec - ogłoszenie pandemii Covid 19.

- 23 maja – święcenia kapłańskie naszego parafianina Patryka Chmielewskiego w Częstochowie. 24 maja prymicje.

- 1.12.2020 w wieku 52 lat na Covid zmarł nasz parafianin ks, Andrzej Trzeciak, który był proboszczem w Adamowicach.

2021

- styczeń – rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej i parkingu budującego się cmentarza.

- luty – początek budowy kolumbarium.

- 25.02 – 3.03. rekolekcje z Adoracją Najświętszego Sakramentu w Monstrancji „Królowej Pokoju” z Medjugorie.

- 16 marca – obchody 1000 rocznicy śmierci naszego patrona św. Herberta.

- wrzesień – oddanie do użytku drogi dojazdowej, parkingu cmentarza.

2022

- 30 stycznia – wprowadzenie relikwii bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej – Apostołki niewidomych.

- 11-13.03.2022 – wizytacja kanoniczna bpa Grzegorza Olszowskiego.

- 26 marca – postawienie krzyża na budowie cmentarza. To dar dzieci pierwszokomunijnych.

2023

- 5.06.2023 - poświęcenie i oddanie do użytku nowego cmentarza. Poświęcenia dokonał ks. abp Adrian Galbas.

- czerwiec - montowanie nowych ławek w górnym kościele.

- lipiec - ks. prob. Józef Grygier odchodzi na emeryturę. Do Parafii zostaje skierowany nowy proboszcz ks. Jarosław Ogrodniczak.

 

Proboszczowie i administratorzy

 • ks. Leon Połednik (wikariusz z parafii załęskiej kierujący budową: 1981–1982),
 • ks. Leonard Bogacki (proboszcz: 1982–1987),
 • ks. Henryk Wicik (administrator: 1987–1988),
 • ks. Władysław Nieszporek (proboszcz: 1988–1998),
 • ks. Józef Grygier (proboszcz: 1998-2023).
 • ks. Jarosław Ogrodniczak (proboszcz od 2023).

Wikariusze

 • ks. Henryk Gołek (1982–1984),
 • ks. Janusz Lasek (1983–1986),
 • ks. Józef Grygier (1984–1988),
 • ks. Henryk Wicik (1986–1988),
 • ks. Rajmund Brol (1987–1990),
 • ks. Karol Mozor (1988–1991),
 • ks. Bronisław Czaplicki (1990–1991),
 • ks. Grzegorz Wiśniecki (1990–1994),
 • ks. Mirosław Godziek (1991–1995),
 • ks. Konrad Opitek (1991–1994),
 • ks. Mirosław Czeglik (1994–1997),
 • ks. Bogdan Radwański (1994–1995),
 • ks. Krzysztof Miera (1995–2001),
 • ks. Jarosław Ogrodniczak (1995–1999),
 • ks. Krzysztof Lasota (1997–2000),
 • ks. Krzysztof Goik (1999–2001),
 • ks. Wojciech Szymczak (2000–2003),
 • ks. Janusz Jojko (2001–2002),
 • ks. Tomasz Idzik (2001–2003),
 • ks. Jacek Plech (2002–2003),
 • ks. Tadeusz Pukocz (2003–2007),
 • ks. Tomasz Seweryn (2003–2006),
 • ks. Andrzej Marcak (2003–2004),
 • ks. Mariusz Kłos (2004–2007),
 • ks. Jacek Staniec (2006–2011),
 • ks. Grzegorz Krzyk (2007–2010),
 • ks. Bartosz Zygmunt (2007–2009),
 • ks. Roman Duży (2009–2012),
 • ks. Paweł Łata (2010-2014),
 • ks. Piotr Nadrowski (2011-2015),
 • ks. dr Dawid Ledwoń (2012-2018),
 • ks. Józef Wieczorek (2014-2018),
 • ks. dr Marcin Moj (od 2015),
 • ks. Mirosław Rataj (od 2018),
 • ks. Dawid Drobisz (2018-2019),
 • ks. Przemysław Piwowarczyk (2019-2023).
 • ks. Jan Pietryga (od 2022-2023)

Życie parafii

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 24.07.2024