OGŁOSZENIA

2018-11-23

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  5.04.2020 r. 

Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające: „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień i usłyszymy opis męki naszego Zbawiciela. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia. Nie bądźmy więc obojętni na cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi o nasze życie wieczne.

1. Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca wszystkie Msze św. są sprawowane bez udziału wiernych. Również ceremonie Triduum Paschalnego. Zachęcamy do łączności duchowej i uczestniczenia we Mszach św.,  nabożeństwach pasyjnych za pośrednictwem mediów. Transmisje internetowe Mszy Św. z naszego kościoła dostępne są przez stronę https://www.facebook.com/mszewitosa/  Zasadniczo transmitowane są Msze św. o g.18.00 w tygodniu, w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 10.00. Ceremonie Triduum Paschalnego będziemy transmitować, ale jakość naszego przekazu ze względów technicznych nie jest najlepsza, dlatego tym, którzy chcą lepiej włączyć się w liturgię proponujemy przekaz internetowy z archikatedry  https://www.youtube.com/channel/UCyA6Zr4x9q5mw9ZbLseW7mA/videos?flow=grid&view=2

2. Święte Triduum Paschalne.  WIELKI CZWARTEK - jest to dzień ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.  Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o g. 18.00.

    WIELKI  PIĄTEK - to wspomnienie odkupieńczej męki i śmierci Chrystusa Pana.

    O g. 9.00 Droga Krzyżowa.

    Celebracja Męki Pańskiej o g. 18.00. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn. jeden posiłek w ciągu dnia do syta  i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

    WIELKA SOBOTA - sprawowanie Wigilii Paschalnej o g. 20.00. Niestety nie może być w kościele błogosławienia pokarmów wielkanocnych, ale można samemu odmówić modlitwę błogosławieństwa. Tekst takiej modlitwy jest umieszczony pod ogłoszeniami.

    NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO   

3. W tym tygodniu kolporterzy dostarczą do parafii paschalny numer „Gościa Niedzielnego”. Będzie to wydanie obejmujące dwie niedziele – Niedzielę Zmartwychwstania oraz Miłosierdzia Bożego (nr 15-16). Numer ten ukaże się bez dodatków diecezjalnych, których drukowanie jest obecnie niemożliwe. Cena nie ulega zmianie i wynosi 6 zł. Dostarczony zostanie także majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Gość Niedzielny będzie wyłożony na stoliku w dolnym kościele. Tam też  są wielkanocne świece – paschaliki Caritas. Wyznaczona cena to 6 zł., a całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc ubogim.

4. Zgodnie z zarządzeniem w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie. Jednak w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Pod ogłoszeniami jest szczegółowe wyjaśnienie. Jest ono również zamieszczone w gablotkach i na stronie internetowej w zakładce Ważne komunikaty.

5. Wszyscy kapłani naszej archidiecezji składają ofiary na zakup respiratorów dla szpitala w Tychach i Mikołowie. Do ofiar na rzecz zakupu respiratorów mogą dołączyć się wszyscy wierni archidiecezji wpłacając na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:

    96 1050 1214 1000 0090 3169 8062.  Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.   

6. Składamy serdeczne podziękowanie tym osobom, które poprzez wpłatę bankową wsparły parafię i tzw. Fundację budowy cmentarza. Z racji niemożliwości uczestnictwa wiernych na nabożeństwach w kościele i braku ofiar z kolekt niedzielnych, jest to właściwie jedyna forma pomocy. Możliwe są wpłaty bankowe na konto parafialne, o co możemy tylko prosić. Za zrozumienie i każdą pomoc jeszcze raz dziękujemy. Nr konta bankowego  33 1020 2313 0000 3002 0143 4703  z dopiskiem „Na budowę cmentarza” lub „Na cele kultu religijnego” w zależności od woli ofiarodawcy.

Sprawy materialne są ważne, ale ważna jest też łączność duchowa. Mimo pustego kościoła jesteśmy pewni Waszej duchowej obecności na każdej sprawowanej Eucharystii i modlitwie, zwłaszcza tej różańcowej o g. 20.30. Trwajmy przy Bogu poprzez transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe. Nasz dolny kościół poza godzinami celebracji jest otwarty. W ciągu dnia można wstąpić na adorację.  

I dzisiaj serdecznie pozdrawiamy naszych Drogich Parafian i zapewniamy Was o modlitewnych wsparciu i sami prosimy Was o modlitwę.  Życzymy Bożej opieki i zdrowia.

##################################################################

                                                         BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
                                                                 W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

##################################################

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć,
że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

 

 

Aktualności, Ogłoszenia

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 07.04.2020